Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:39

Kirjoittamisen aineopinnot, 35 - 50 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.25
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.25
Laajuus: 35 - 50 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin kirjoittamisen aineopintoihin. Ilmoittautumisaika: 30.3.2023 klo 9:00 - 13.4.2023 klo 15:00​.

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023 - 31.7.2025.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua kirjoittamisen aineopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua.  

Sisältö:

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (35 op), jolloin muun muassa proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.

Osa kirjoittamisen opiskelijoista toimii jo kirjoittamisen ammateissa tai on esimerkiksi opiskellut kirjallisuustiedettä. Kontaktiopetuksessa koko ryhmän kokemukset ja osaaminen palvelevat yhteisiä oppimistavoitteita.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Löydät opintojen sisällön ja linkit jaksoilmoittautumisiin opinto-oppaasta:

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kikavoinjyu/

Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

· tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana

· kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan

· arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta

· suunnitella, toteuttaa ja arvioida tekstikokonaisuuden

· etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.

 

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla kyseisen oppiaineen perusopinnot. 

Ilmoittautuminen:


 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080

Avainsanat:

Kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, kirjoittajakoulutus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit