Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:20

Nuorisotutkimuksen perusopinnot, 25 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.24
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Nuorisotutkimus (avoin yo) (AVONUO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin nuorisotutkimuksen perusopintoihin. Ilmoittautumisaika: 30.3.2023 klo 9:00 - 13.4.2023 klo 15:00.

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023 - 31.7.2024. 

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua nuorisotutkimuksen perusopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua.  

Sisältö:
  • Näkökulmia nuoruuteen ja nuorisotutkimukseen
  • Nuoret, media ja vapaa-aika
  • Nuoret ja koulu
  • Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa
  • Nuoruustutkimuksien menetelmät

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista löytyvät opinto-oppaasta.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestymistavat,
  • jäsentää ja eritellä nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa sekä
  • tunnistaa ja vertailla nuorisotutkimuksia sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi

029 441 8080

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit