Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:57

Perheopintojen perusopinnot, 25 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.24
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 17
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin perheopintojen perusopintoihin. Ilmoittautumisaika: 30.3.2023 klo 9:00 - 13.4.2023 klo 15:00.

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023-31.7.2024.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua perheopintojen perusopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua.  

Sisältö:

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta:

 • PEOP0100 Moninainen perhe
 • PEOP0200 Perhesuhteet
 • PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki
 • PEOP0400 Yhteiskunta ja perhe
 • PEOP0500 Ajankohtainen perhetutkimus

Moninainen perhe (PEOP0100) -opintojakso suositellaan suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen ja perhekäsitteisiin, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.

Perhesuhteet (PEOP0200) -opintojaksossa keskitytään perheen sisäisiin suhteisiin erilaisissa perheissä ja elämänkulun eri vaiheissa. Jaksossa käsitellään mm. parisuhdetta, vanhemmuutta, sisaruutta ja isovanhemmuutta.

Perheen voimavarat ja tuki (PEOP0300) -opintojaksossa perhettä tarkastellaan perhearjen ja erilaisten elämäntilanteiden näkökulmista. Tarkasteltavina ovat mm. vanhemmuus, perheen ja moniammatillisen tiimin yhteistyö, perheen voimavarat ja perheen tukeminen erityistilanteessa.

Yhteiskunta ja perhe (PEOP0400) -opintojaksossa tutkitaan perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä sitä, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat perheeseen.

Ajankohtainen perhetutkimus (PEOP0500)-opintojaksossa perehdytään valinnaiseen, ajankohtaiseen perheteemaan tuoreen tutkimustiedon valossa.

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista löytyvät opinto-oppaasta.

Osaamistavoitteet:

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
 • osaa tarkastella erilaisia perheitä, perhearkea, perhesuhteita ja perheen yhteistyösuhteita elämänkulun eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa
 • osaa tarkastella perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
 • tuntee suomalaista perhettä koskevaa tuoretta tutkimusta ja pystyy liittämään tutkimusten tuloksia ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun
 • osaa etsiä, lukea ja arvioida perhettä koskevaa tutkimustietoa
 • osaa keskustella perhettä koskevista teemoista toisten opiskelijoiden kanssa
 • osaa työskennellä verkko-oppimisympäristöissä
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Kun opinto-oikeutesi on voimassa, ilmoittaudu myös valitsemiisi perusopintokokonaisuuden opintojaksojen suoritustapoihin. Löydät opintojaksot opinto-oppaasta.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi

029 441 8080

Avainsanat:perheopinnot

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit