Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:18

Perheopintojen aineopinnot, 35 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Perheopinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.25
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.25
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 1
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 24
Organisaatiot:Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta haetaan opinto-oikeutta JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin perheopintojen aineopintoihin. Hakuaika: 30.3.2023 klo 9:00 - 13.4.2023 klo 15:00​.

 • Opintoihin valitaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä​. Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijioita, kuin on opiskelupaikkoja.
 • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
 • Voit hakea aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023 - 31.7.2025.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua perheopintojen aineopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua. 

Sisältö:

Perheopintojen aineopinnoissa perehdytään tuoreisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin perhetutkimusteemoihin sekä erilaisiin tapoihin tuottaa perhetutkimustietoa.

Aineopinnoissa tarkastellaan muuttuvaa perhettä ja perhearkea, perheen kohtaamista, perheen historiaa, erilaisia perhekulttuureja, seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta perheessä sekä vanhempien toimijuutta erilaisissa perheissä. Lisäksi tuotetaan uuteen tutkimustietoon perustuva kehittämishanke tai kirjallisuuskatsaus.

Osaamistavoitteet:

Perheopintojen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perusopintoja laajemmat tiedot suomalaisen ja kansainvälisen perhetutkimuksen osa-alueista. Opiskelija

 • tietää, mitä perheisiin liittyviä teemoja tällä hetkellä tutkitaan Suomessa ja kansainvälisesti
 • tuntee perheiden ja perheiden arjen ajankohtaisia, yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja haasteita
 • ymmärtää perheen sisäisiä prosesseja sekä perhettä sen historiallisessa, yhteiskunnallisessa ja globaalissa kontekstissa
 • osaa etsiä sekä vertailla eri tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien tuottamaa tietoa perheestä
 • tuntee perhetutkimuksen tutkimuksellisia, metodisia ja eettisiä lähtökohtia
 • pystyy hyödyntämään ja soveltamaan tutkimukseen perustuvaa perhetietoa ajattelussaan ja työssään.
 • osaa rakentaa valitsemastaan perhenäkökulmasta tutkimuksiin perustuvan oman työn kehittämishankkeen tai kirjallisuuskatsauksen ja raportoimaan sen tieteellisen tekstin vaatimusten mukaisesti.
 • pystyy käymään tieteellistä keskustelua perheeseen liittyvistä kysymyksistä ja perustelemaan näkemyksiään tutkimustiedolla
 • osaa käyttää verkko-opiskeluympäristöä ja verkon tarjoamia opiskeluvälineitä monipuolisesti
 • on kehittänyt verkko-opiskelussa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
Esitiedot:

Perheopintojen aineopinnoissa osaan opintojaksoja vaaditaan edeltäviksi opinnoiksi perheopintojen perusopinnot. Näin ollen perheopintojen aineopintojen maksuttoman opinto-oikeuden saadaksesi sinun tulee olla suorittanut perheopintojen perusopinnot.

Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Kun opinto-oikeutesi on voimassa, ilmoittaudu myös valitsemiisi aineopintokokonaisuuden opintojaksojen suoritustapoihin. Löydät opintojaksot opinto-oppaasta.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit