Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 01:24

VKTA4200 Proseminaari, 9 - 10 op, reaaliaikainen verkko-opetus + tutkielma, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.9.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 135.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.9.23 - 31.5.24
Ilmoittautumisaika: 6.8.23 klo 0:00 - 18.9.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 19.9.23 - 31.5.24
Laajuus: 9 - 10 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 12
Sopii vielä: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lukuvuonna 2023–2024 järjestetään yksi varhaiskasvatustieteen proseminaari.

Mikäli opintojaksoihin KASA4200, AIKA4200 ja VKTA4200 ilmoittautuu yhteensä vähemmän kuin kuusi (6) opiskelijaa, proseminaaria ei käynnistetä. Ryhmiä voidaan yhdistää.

Sisältö:

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedonhankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
 • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
 • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
 • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
 • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
 • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa
Esitiedot:

Tämän jakson esitietoina sinulla tulee olla tehtynä

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään proseminaarin aikana. Suosittelemme vahvasti, että olet suorittanut jo ennen proseminaaria ainakin sen tutkimusmenetelmäkurssin, jota tarvitset oman proseminaarityösi tekemisessä. Näin sinulla on riittävät taidot tutkielman tekemiseen.

Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Tutkielmajaksoissa perehdyt tiettyyn aiheeseen syvällisesti ja teet pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen. Samalla harjoittelet tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista. Varhaiskasvatustieteen proseminaari on empiirinen työ (ei kirjallisuuskatsaus). Varhaiskasvatuksen proseminaarityö edellyttää osaamista tutkimusaineistojen käsittelyssä ja analysoimisessa (ks. tutkimusmenetelmäopinnot opinto-oppaasta).

Avoimen yliopiston järjestämä proseminaari toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti.

Proseminaarissa tarjotaan ohjattua verkkoseminaarityöskentelyä yhteensä 20–30 tuntia/ryhmä. Tutkielmaprosessi jakautuu seuraaviin työskentelyvaiheisiin: tutkimuksen suunnittelu, tutkimuksen toteutus, raportointi ja opponointi. Tutkielmaprosessin eteneminen käydään läpi pienryhmissä toteutuksen alussa.

Seminaareihin ja ohjaukseen osallistuminen kuuluu proseminaaritutkielman suorittamiseen. Seminaarien aikataulut näet ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittauduttuasi pääset tutustumaan yleisohjeisiin.

Työskentely etenee yhdessä ryhmän kanssa. Proseminaarijakso sisältää verkkoseminaareja ja opettajan henkilökohtaista ohjausta. Tutkielman voi tehdä myös parityönä.

Opiskelijat pääsevät Moodleen proseminaarin kurssialueelle jo ennen seminaarin alkua tutustumaan tutkielmajakson sisältöihin ja etenemiseen. Aloitamme työskentelyn Moodlen kurssialueella 19.9.2023 ennakkotehtävällä (ideapaperi) ja esittäytymisellä.

Verkkoseminaarien ajankohdat ovat: 

ma 25.9. klo 17.30–19.00
ke 25.10. klo 17.30–19.00
ke 15.11. klo 17.30–19.00
ke 13.12. klo 17.30–19.00
ke 17.1. klo 17.30–19.00
ke 7.2. klo 17.30–19.00
ke 13.3. klo 17.30–19.30 (sovitetaan töiden purkuseminaarin aikataulua ryhmän kanssa tarvittaessa)
ke 20.3. klo 17.30–19.30 (sovitetaan töiden purkuseminaarin aikataulua ryhmän kanssa tarvittaessa)
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH  

Kirjallisuus:
 • HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.