Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.2.2024 04:09

OLUM1010 Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.1.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 30.11.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.1.24
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen (avoin yo) (AVOKPTOLUKOK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) pakollinen opintojakso.

Voit kuitenkin halutessasi opiskella tämän opintojakson ilman muita opintoja.

Sisältö:
 • luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumo
 • monilukutaito, kielitietoisuus ja laaja tekstikäsitys
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • kehittävä ja kannustava formatiivinen arviointi
 • oppimismotivaatio ja motivaation tukeminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumoa tutkimustiedon sekä eri kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien pohjalta
 • ymmärtää monilukutaidon, kielitietoisen toimintakulttuurin ja tiedonalojen tekstitaitojen merkityksen opetussuunnitelmissa sekä käytännön opetustyössä
 • ymmärtää laajan tekstikäsityksen ja oppijoiden tekstimaailman merkityksen osana monilukutaitoa
 • on tutustunut erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaitojen yksilöllistä kehitystä ja motivaatiota
 • on perehtynyt kehittävään ja kannustavaan formatiiviseen arviointiin.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Onko lasten ja nuorten lukutaidon vahvistaminen lähellä sydäntäsi? Tällä opintojaksolla perehdyt luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja tukemisen eri puoliin. Jakson toinen tehtävä on sovellettavissa suoraan työhön ja teoreettinen tehtävä puolestaan auttaa yhdistämään opintojakson eri näkökulmia. Vaikka lähtökohta on oppimisessa, jakson teemoja voi käsitellä hyvin monenlaisista lähtökohdista. Opintojakso tukee monenlaisia opiskelutapoja: pääset perehtymään teemoihin katsomalla asiantuntijavideoita sekä lukemalla kirjallisuutta. Voit edetä jaksolla omaan tahtiisi ja saat tarvittaessa tukea jakson opettajalta. Lukutaitotyö on yhteinen asia!  

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH

Kirjallisuus:

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

 

 • Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luukka, M-R. (2019). Tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Teoksessa M. Harmanen & M. Hartikainen (toim.), Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019: 2. (s. 33–39). Helsinki: Opetushallitus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) (2018). Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, J.-E. (2013). Motivaation merkitys oppimisessa. Kasvatus, 44(5), 548–554.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080