Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2023 17:22

ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena, 5 op, verkko-opiskelu, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.9.23 - 30.4.24
Ilmoittautumisaika: 11.9.23 klo 0:00 - 31.1.24 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 11.9.23 - 30.4.24
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuteen (35 op).

Sisältö:

Tuen yleiset periaatteet oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki lukivaikeuksissa, oppimisen tuki matematiikan oppimisvaikeuksissa, oppimisen tuki tarkkaavuuden ongelmissa, oppimisen tuki käyttäytymisen ongelmissa, oppimisen tuki motorisen oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki hahmotusvaikeuksissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää arvioinnin ja tuen dynaamisen vuorovaikutuksen
 • ymmärtää tehokkaan oppimisen tuen yleiset periaatteet
 • osaa analysoida ja soveltaa oppimisen vaikeuksien tukikeinoja
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
 • Ilmoittautuminen on sitova. 
 • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Kiinnostavatko sinua yleiset tuen periaatteet oppimisen vaikeuksissa? Tai pohdituttaako se, miten voisit arvioida ja tukea oppijoita, joilla on tuen tarvetta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, tarkkaavuuden, käyttäytymisen, motorisen oppimisen tai hahmottamisen alueella/alueilla? Mikäli haluat vastauksia näihin kysymyksiin, niin ilmoittaudu tälle opintojaksolle. Saat lisätietoa arvioinnin ja tuen dynaamisesta vuorovaikutuksesta, tehokkaan oppimisen tuen periaatteista ja oppimisen vaikeuksien tukikeinoista sekä niiden soveltamisesta. 

Verkko-opiskelussa voit valita suoritustavaksi joko oppimistehtävän tai verkkotentin. Valinta tehdään ilmoittautumisen jälkeen Moodlen kurssialueella.

Oppimistehtävässä teet Moodlessa itsenäisesti annetun oppimateriaalin pohjalta kolme osatehtävää: 1) väittämät, joissa kirjoitat lyhyitä esseetyyppisiä vastaustekstejä lähdeviitteineen, 2) keskustelu, 3) esitys (myös paritehtävä-vaihtoehto) ja vertaisarviointi sekä itsearvioinnit. Voit aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä palautuspäivämäärät huomioiden. Yksi osatehtävä (esitys) tulee tehdä viimeistään 25.3.2024 Oppimistehtävä arvioidaan, kun kaikki osatehtävät ja itsearvioinnit on palautettu.

Oppimistehtävän palautuspäivät ovat: 23.10., 20.11., 8.1. 12.2. 2.4. Huom. Oppimistehtävän voi palauttaa 30.4. asti, mutta tällöin et voi enää korottaa tai uusia hylättyä suoritusta opintojakson suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkotentti on Moodlessa 3.10. klo 16:30-22:30, 22.11. klo 8:30-14:30 ja 15.2. klo 16:30-22:30. Oppimateriaalit ja muistiinpanot saavat olla tentissä mukana (open book -tentti). Tentissä vastaat opettajan asettamiin kysymyksiin oppimateriaalin pohjalta. Vastauksiin tulee merkitä lähdeviittaukset ja laatia lähdeluettelo.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 1. Ahonen, T., Asunta, P., & Viholainen, H. (2019). Motoriset oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 392–406). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 2. Aro, M., & Lerkkanen, M.-K. (2019). Lukutaidon kehitys ja lukemisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 252–289). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 3. Aro, T., & Närhi, V. (2003). KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Niilo Mäki Instituutti. [vain painettu teos] TAI Klenberg L., Närhi, V. Husberg, H., Slama, S., & Määttä, S. (2020). KUMMI 19 Itsesäätely ja toiminnanohjaus - suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa. Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja] TAI Klenberg, L., Närhi, V., Husberg, H., Slama, S. & Määttä, S. 2019. KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan. Niilo Mäki Institutet. [myös E-kirja]
 4. Aronen, E. (2016). Lasten häiriökäyttäytyminen. Duodecim, 132(10), 961–966. [saatavilla verkossa]
 5. Aunio, P., Hautamäki, J. & Mononen, R. (2018). Matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 240-256). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 6. Björn, P., Aro, M. & Koponen, T. (2018). Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimusperustainen tuki. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 184-201). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 7. Koponen, T., Salminen, J., & Sorvo, R. (2019). Matematiikan perustaitojen oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 324–349). Niilo Mäki Instituutti. [Etenkin sivut 334–349.] [myös E-kirja]
 8. Koponen, T., Sorvo, R., Dowker, A., Räikkönen, E., Viholainen, H., Aro, M., & Aro, T. (2018). Does multi-component strategy training improve calculation fluency among poor performing elementary school children? Frontiers in Psychology, 9, 1187. [saatavilla verkossa]
 9. Kyttälä, M. & Kanerva, K. (2018). Työmuisti ja matemaattiset taidot. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 220–239). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 10. Lerkkanen, M.-K. & Torppa. M. (2019). Luetun ymmärtämisen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 290–302). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 11. Lerkkanen, M.-K., Ahonen, T., Ketonen, R. & Leppänen, U. (2019). Kirjoittamisen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 304–322). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 12. Närhi, V., Karhu, A., Klenberg, L., Paananen, M. & Puustjärvi, A. (2019). Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 350–372). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
 13. Paananen, M., Aro, T., Närhi, V., & Aro, M. (2018). Group-based intervention on attention and executive functions in the school context. Educational Psychology, 38(7), 859–876. [saatavilla verkossa]
 14. Puustjärvi, A. & Luoma, I. (2019). Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti, 74(3), 115–120. [saatavilla verkossa]
 15. Räsänen, P., Ylönen, S., & Talvinen, A. (2019). Hahmotusvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 374–391). Niilo Mäki Instituutti. [myös E-kirja]
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080