Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:34

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, 3 op, oppimistehtävä, tutkinto-opiskelijoille, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.9.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.10.23 - 31.3.24
Ilmoittautumisaika: 1.9.22 klo 0:00 - 18.9.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.10.23 - 31.3.24
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 54
Maksimi osallistujamäärä: 65
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä jakso kuuluu bio- ja ympäristötieteiden aineopintoihin.

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.  

  • Opintoihin valitaan 55 opiskelijaa. Etusijalla ovat luonnonvarat ja ympäristö sekä biologian tutkinto-ohjelman opiskelijat. Jonotuskäytänteestä johtuen toteutukselle voi ilmoittautua enemmän opiskelijioita, kuin on opiskelupaikkoja
  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin

  • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 3.10.2023-31.3.2024.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat tälle opintojakson toteutukselle maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa myönnetyn opinto-oikeuden aikana ja toteutuksen aikataulua tulee noudattaa.

Sisältö:

Kurssi koostuu neljästä teemallisesta kokonaisuudesta.

1) Mitä ovat luonnonvarat? Luennoilla käsitellään elollisia ja elottomia, uusiutuvia ja uusiutumattomia, aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita sekä näiden suhdetta luonnon monimuotoisuuteen.

2) Kestävyyden ja kestävän kehityksen aatehistoria, keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä kansainväliset ja kansalliset instituutiot, sopimukset, hallinta ja politiikka. Luennoilla syvennytään lisäksi ekologiseen, taloudelliseen sekä yhteiskunnalliseen kestävyyteen.

3) Mittaaminen ja seuranta. Käydään läpi YK:n kestävän kehityksen mittaamisen kriteerit. Luennoilla perehdytään siihen kuinka luonnonvarojen hyödyntäminen ihmisentarpeisiin heikentää elinympäristöjen tilaa ja kuinka näitä asioita mitataan.

4) Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Tämän kurssin viimeinen osa pohjustaa kaikille yhteisillä asioilla kolmea kurssia joissa keskitytään yksityiskohtaisemmin kalatalouteen, vesistöjen- ja terrestristen alueiden luonnonvaroihin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä yleisesti käytettyihin luonnonvarojen kategorioihin.

Opiskelija osaa kuvata kestävyyden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueita ja hahmottaa niiden sijoittumisen kansainväliseen sekä kansalliseen ympäristön ja kestävän kehityksen hallintaan.

Opiskelija osaa kertoa keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleista kestävän kehityksen hallinnassa.

Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Hän pystyy kuvaamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ymmärtää luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet.

Opiskelijalla on valmius perehtyä syvällisemmin eri ekosysteemityyppien luonnonvarojen tuotantoon.

Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.