Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.6.2018 12:31

ERIP020 Kommunikaation haasteet, 5 op, lv. 2009-10 vaatimukset, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.12.10 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/ilmoittautuminen/yhteistyooppilaitos/yhteistyooppilaitosten-opiskelijoiden-ilmoittautuminen/opintoihin-ilmoittautuminen-kasvatustieteet#erityispedagogiikka
Alkaa - päättyy: 10.8.09 - 31.12.10
Ilmoittautumisaika: 10.8.09 klo 0:00 - 14.12.10 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 180 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Liisa Kytölä (liisa.kytola@jyu.fi)
Koulutuspäällikkö Paula Savela (paula.savela@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Riitta Virinkoski (riitta.e.virinkoski@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 226
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:Ilmoittauduttuasi opintojaksolle (5 op), sinun tulee ilmoittautua vielä erikseen osajaksoille (ERIP020-1 ja ERIP020-2).

Valitse yksi seuraavista osajaksoista:
ERIP020-1OT Oppimistehtävä
ERIP020-1T Tentti Huom! Jos teet osajakson tenttimällä, sinun tulee tehdä vielä erillinen tentti-ilmoittautuminen (ks. ohjeet).
ERIP020-1VT Verkkotehtävä

Valitse yksi seuraavista osajaksoista:
ERIP020-2OT Oppimistehtävä
ERIP020-2T Tentti Huom! Jos teet osajakson tenttimällä, sinun tulee tehdä vielä erillinen tentti-ilmoittautuminen (ks. ohjeet).
ERIP020-2VT Verkkotehtävä

Mikäli teet osajaksoja verkko-opintoina, katso ohjeet verkko-opiskeluun palvelusivuilta.
Sisältö:Opintojaksossa tutustutaan kirjallisuuden kautta puheen, kielen ja kuulon vaikeuksiin, niiden ilmenemiseen ja taustatekijöihin lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa. Tavoitteena on, että ymmärrät, mikä merkitys kommunikointi- ja vuorovaikutustaidoilla on henkilön kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta.
Esitiedot:Ei edeltäviä opintoja
Suoritustavat:Oppimistehtävä TAI tentti TAI verkkotehtävä
Aikataulu:Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Kirjallisuus:1. LAUNONEN, K. & KORPIJAAKKO-HUUHKA, A-M. (toim.) 2002. Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia. (277 s.)

2. MÄÄTTÄ, P., LEHTO, E., HASAN, M. & PARKAS, R. (toim.) 2005. Lapsi kuulolla. Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus. (150 s.)

SEKÄ SEURAAVISTA VALITAAN KAKSI TEOSTA:

1. SIISKONEN, T., ARO, T., AHONEN, T. & KETONEN, R. (toim.) 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus. (393 s.)

2. AHONEN, T., SIISKONEN, T. & ARO, T. (toim.) 2001/2004. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Jyväskylä: PS-kustannus. (264 s.)

3. ARO T., SIISKONEN, T. & AHONEN, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Jvyäskylä: PS-kustannus. (400s.)