Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.12.0

Log in!
Sep/25/2020 02:04

TILP150 Basic Course in Statistics, 6 ECTS, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 1.10.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 90.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Begins - ends: 1.8.19 - 29.2.20
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 1.10.19 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 29.2.20
Credits: 6 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 142
Organisations:Open University (AYO), Tilastotiede (open univ.) (AVOTIL)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.
Learning outcomes:Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

* ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
* osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
* osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
* osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa
Prerequisites:Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

Etäopiskelu ja tentti.
Etäopiskelu toteutetaan Moodle-verkko-opiskeluympäristössä, jonka kautta opiskelijalla on hyödynnettävissä opintojakson materiaali sekä opetusvideot ja harjoitustehtäviä malliratkaisuineen. Etäopiskelun ohjauksesta vastaa opettaja Tiia-Maria Pasanen, joka ohjaa Moodlessa aikavälillä 19.9. - 14.11.2019.

Tentti on mahdollista suorittaa seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 3.12.2019, 14.1.2020 ja 11.2.2020. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Kurssi arvostellaan tentin perusteella. Tentin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä. Tenttiin on mahdollista kerätä lisäpisteitä tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien palautuspäivät lauantaisin 21.9., 28.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11.2019. Malliratkaisut ovat Moodlessa aina harjoitusten palauttamisen jälkeisenä maanantaina.

Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 24.10. ja 7.11.2019 klo 17.30-19.00, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen ohjaukseen sivun alaosassa.
Tenttiin kertaaminen reaaliaikaisesti verkko-ohjauksena torstaina 21.11.2019, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen kertauspäivään sivun alaosassa.
Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa 3-4 päivän kuluessa ilmoittautumisestaan jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Kärkkäinen & Högmander, Tilastomenetelmien peruskurssi, TILP150, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Syksy 2006, 4., uudistettu painos tai Syksy 2008 5. uudistettu painos. (Oppimateriaali löytyy Moodlesta.)

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.

[Full information on teaching groups]

Exercise [group details and registration]

Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 24.10. [group details and registration]; registered 30, minimum 5, maximum 150
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 20.10.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1-43Th24.10.201917:30-19:00Pasanen
Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 7.11. [group details and registration]; registered 27, minimum 5, maximum 150
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 3.11.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1-45Th7.11.201917:30-19:00Pasanen
Tenttiin kertaus 21.11. [group details and registration]; registered 31, minimum 5, maximum 150
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 17.11.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1-47Th21.11.201917:30-19:00Pasanen