Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.12.0

Log in!
Sep/25/2020 03:06

TGEP170 , 4 ECTS, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 14.9.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Begins - ends: 1.8.19 - 31.7.21
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 14.9.20 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.7.21
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 119
Organisations:Gerontologian perusopintokokonaisuus (Avoin yo) (AVOTGE), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Huom!

Ennen opintojaksolle ilmoittautumista huomioithan, että opintojakson TGEP170 suorittaminen näillä ohjeistuksilla on mahdollista lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä. 

Contents:- Ympäristöteoriat ja -käsitteet
- Ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
- Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
- Ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
- Ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Learning outcomes:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa selittää ja ymmärtää ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja –käsitteet
- osaa arvioida ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Luentotallenne 8 tuntia.
- Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä, jotka palautetaan oppimateriaali-Koppaan yhtenä kokonaisuutena.
Koppaan palautetut tehtävät otetaan arvioitaviksi seuraavasti:

  • kesällä 2020: 12.6. ja 31.8.
  • syksyllä 2020: 31.10. ja 15.12. 
  • keväällä 2021: 28.2.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

HUOM! Opintojakson tehtävissä vaadittava kirjallisuus löytyy verkosta. Tarkemmin kirjallisuus Kopassa opintojakson kohdalla. 

Oheiskirjallisuus

Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39. (8 s.)
Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Full information on teaching groups]

Luento [group details and registration]

Luennot Jyväskylässä [group details and registration]; registered 34, minimum 10, maximum 50
reg.time: 20.8.2019 00:00 - 3.4.2020 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1VERKKOLUENNOT14Sat4.4.202009:00-16:00-->verkkoluennot reaaliaikaisena! (Saatavilla myöhemmin myös tallenteena Kopassa).