Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Jun/7/2023 12:17

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 ECTS, lv. 2012-13, Open University partner institutions [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.13 at 10:30.

General information

Home page: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Begins - ends: 8.8.12 - 31.7.13
Registration period: 8.8.12 at 0:00 - 31.7.13 at 10:30
Study right valid: 8.8.12 - 31.7.13
Instructor(s): -
Credits: 30 ECTS cr.
Registered: 91
Organisations:Kirjoittaminen (open univ.) (AVOKIK), Open University (AYO)
Course organisers:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Current events:[Not translated.]

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Contents:[Not translated.]

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että vapaavalintaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja hankitaan kokemusta erilaisten tekstilajien kirjoittamisesta. Tavoitteena on, että kirjoittaja saa perustiedot eri tekstilajien ominaispiirteistä, ymmärtää kirjoitusprosessien luonnetta ja oppii soveltamaan tietoa sekä saamaansa palautetta omassa kirjoittamisessaan.

Opiskelija täydentää osaamistaan valitsemalla vapaavalintaisista opintojaksoista sellaisia kirjoittamisen lajeja, joissa erityisesti haluaa kehittyä.

Opiskelutavat

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelutavoista voi kuhunkin opintojaksoon valita joko itsenäiset oppimistehtävät tai lähiopetuksen oppimistehtävineen. Joistakin jaksoista on myös verkkokursseja. Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Opinnot voi halutessaan suorittaa täysin etäopiskellen oman aikataulun mukaisesti. Itsenäisiä oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti.
 

Luonnos kirjoittamisen perusopintojen opetussuunnitelmaksi 2012–15.

Vahvistettu opetussuunnitelma julkaistaan maalis-huhtikuun taitteessa.

 

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

 

Kaikille yhteiset (15 op):

 

Johdantojakso: Kirjoittajan yhteisöt 5 op

Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

 

Valinnaiset (15 op):

 

Lajit, valitse kaksi seuraavista:

Proosa 5 op

Draama 5 op

Lyriikka 5 op

Tietokirjoittaminen 5 op

 

Erikoistumisalueita, valitse toinen seuraavista:

Tekstikokoelma 5 op

Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

 

Opinto-ohjaus

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi täytetään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta löytyy Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilta: Tavoitteena tutkinto

 

YHTEYSTIEDOT

Koulutussihteeri Minna Piippo, puh. +358 50 428 0808, minna.o.piippo[at]jyu.fi
Koulutuspäällikkö Satu Vuori, puh. +358 50 373 2135, satu.vuori(at)jyu.fi

Learning outcomes:[Not translated.]

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa omasta kirjoittamisestaan. Kirjoittamisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisen lajeihin, omaan työskentelyprosessiinsa ja sen reflektointiin.

Registration:


 

Modes of study:

[

Courses belonging to the study module