Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Oct/3/2023 10:20

KIKP213 Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, 5 ECTS, lv. 2012-13, Open University partner institutions [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.13 at 23:59.

General information

Home page: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Begins - ends: 8.8.12 - 31.7.13
Registration period: 8.8.12 at 0:00 - 31.7.13 at 23:59
Study right valid: 8.8.12 - 31.7.13
Instructor(s): -
Credits: 5 ECTS cr.
Registered: 76
Organisations:Kirjoittaminen (open univ.) (AVOKIK), Open University (AYO)
Course organisers:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Current events:[Not translated.]

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Learning outcomes:[Not translated.]

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • löytää omasta elämästään kirjoittamisen materiaalia.
  • käyttää materiaalia esimerkiksi etäännyttämisen avulla fiktiivisen tekstin lähtökohtana.
  • tuottaa nonfiktiota tosielämään pohjautuen.
  • ymmärtää tarinallisuuden merkityksen ihmiselle
Prerequisites:[Not translated.]

Johdantojakso: Kirjoittajan yhteisöt ja Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa.

Registration:[Not translated.]

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin.

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen sinun tulee lisäksi ilmoittautua opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta opintojaksojen opintosuoritukset voidaan rekisteröidä. Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen (kurssien) tiedot (sisällöt, suoritustavat ym.) löytyvät sivun alalaidassa olevista linkeistä, joiden kautta pääsee myös ilmoittautumaan opintojaksoille.

Modes of study:[Not translated.]

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Completion mode:[Not translated.]

Lähiopetus, verkkokurssi tai itsenäinen työskentely oppimistehtävineen.

Literature:[Not translated.]
  • Kosonen, P. 2005. "Minähän se olen!" Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava." Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Helsinki: SKS, 177 - 205.
  • Kosonen, P. 2009. Moderni elämäkerta kertomuksena. Teoksessa S. Hägg, M. Lehtimäki & L. Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: SKS, 282 - 293.
  • Reinikainen, P. 2007. Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Helsinki: Kirjapaja.
  • Saarelainen-Sahlman, M. 2011. Henkilökohtaisten muistojen merkitys ja käyttö luovassa kirjoittamisessa. Kun orava kaivoon hyppäsi. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, kirjoittamisen maisteriopinnot. Pro gradu -tutkielma.