Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.1

Log in!
Jan/19/2022 13:02

KTKP040 , 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 440
Organisations:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Contents:- tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä
- tutkimuksen lukutaito
- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
- eritellä argumentoinnin perusteita
- tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
- arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
- kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
- poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
- rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa 11.10.2018
- etätentti Kopassa 5.12.2018
- etätentti Kopassa 14.2.2019
- etätentti Kopassa 11.4.2019
- etätentti Kopassa 6.6.2019
- etätentti Kopassa 27.6.2019

Suoritustapa 3: Verkkokurssi keväällä 2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
1. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Niglas, K. & Tynjälä, P. 2005.
Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus (5), 340–354.
978-952-451-486-62. Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010.
Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä:
PS-Kustannus.
978-951-662-932-53. Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on
tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.
978-952-5401-73-84. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Sivut 15-55 ja
85-294.
5. Kallio, E. (toim.) 2018. Development of Adult Thinking: Perspectives
from Psychology, Education and Wisdom. Routledge.
978-951-662-898-46. Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.
Sivut 15–84 ja 100–104.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 8 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Verkkokurssi [group details and registration]

Verkkokurssi / kevät 2019 [group details and registration]; registered 62, minimum 10, maximum 80
reg.time: 1.10.2018 00:00 - 30.12.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-3Mo14.1.201900:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-7Fr15.2.201900:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot