Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:43

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 ECTS, Ryhmänohjausmalli, lv. 2018-2019, Open University partner institutions [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

General information

Home page: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Registration period: 8.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 8.8.18 - 31.7.19
Credits: 25 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): suomi
Registered: 52
Organisations:Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Open University (AYO)
Course organisers:Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Peräpohjolan opisto, Seurakuntaopisto, Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Contents:

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Toteutus (aikataulu, reaaliaikainen opetus, ryhmänohjauksen tuntimäärät) suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Learning outcomes:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
Registration:

[Not translated.]

Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Ennen ilmoittautumista opiskelijan tulee perehtyä avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. Ilmoittautuminen on sitova.

Myönnetty opinto-oikeus on voimassa 360 vuorokautta ilmoittautumisesta lukien. Opiskelijalta peritään opinto-oikeuteen kuuluvista opinnoista tämän sivun yläreunassa mainittu opintomaksu, jota koskevat maksutiedot (eräpäivät, viitenumerot ja tilinumero)  saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen sinun tulee lisäksi ilmoittautua opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta opintojaksojen opintosuoritukset voidaan rekisteröidä. Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen (kurssien) tietoihin (sisällöt, suoritustavat, ilmoittautuminen opintojaksoille  ym.) pääsee tämän sivun Sisältö-kohdan opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.

Modes of study:

[Not translated.]

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen myös opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta saat opintojaksojen Koppa-sivujen katseluoikeudet. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi. 

Contact information:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Key words:

erityispedagogiikka, erityiskasvatus

Courses belonging to the study module