Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Mar/21/2023 19:42

STOA097 , 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 360 days from the registration date
Instructor(s): Taja Kiiskilä (taja.kiiskila@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 107
Organisations:Open University (AYO), Sosiaalityö (open univ.) (AVOSTO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Etäopintoina (verkkokurssi ja kirjallisuusosio) suoritettava opintojakso. Verkkokurssi syksyllä 2018, kirjallisuusosion voi suorittaa joustavasti ympäri vuoden.

HUOM! Jos ilmoittaudut opintoihin jakso kerrallaan, tarkistathan ilmoittautuessasi, että opinto-oikeutesi riittää kattamaan myös verkkokurssiosuuden. Sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu.

Contents:Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.
Learning outcomes:Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, maakunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hänellä on valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • sosiaalityön perusopinnot 25 op tai
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op) tai
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op)

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta:
- verkkokurssi (ilmoittaudu ryhmään) ja
- kirjallisuusosa, jonka voit tehdä tenttimällä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai oppimistehtävillä. Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
1. Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino
2. Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa)
TAI
Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)
TAI
Anttonen, A. & L. Sointu (2006): Hoivapolitiikka muutoksessa. Stakes. (saatavana verkossa)

Key words:

sosiaalityö, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Opetus [group details and registration]

Verkkokurssi / syksy 2018 [group details and registration]; registered 56, minimum 20, maximum 60
reg.time: 1.8.2018 00:00 - 24.10.2018 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-44Mo29.10.201800:00-00:00MatilainenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48Sun2.12.201800:00-00:00MatilainenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot