Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:29

LLTY011 , 4 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Instructor(s): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 84
Organisations:Open University (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa
Urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
• osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
• osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
• tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
• osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Luentotallenne. Linkin tallenteeseen saat oppimateriaali-Kopasta.
- Tentti kirjallisuudesta ja luennoista seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 18.9., 9.10. ja 6.11.
- kevät/kesä 2019: 12.3., 9.4.,14.5. ja 4.6.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-951-9147-70-3Ilander O. (toim.) 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Lahti: VK-Kustannus Oy. (408s.)
Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 4 corresponding courses available. You can compare courses.