Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/7/2020 13:26

TERV112 , 3 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 45.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Instructor(s): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Riikka Pötsönen (riikka.potsonen@utajarvi.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 76
Organisations:Open University (AYO), Terveyskasvatus (open univ.) (AVOTER)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

HUOM! Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet terveystiedon monit. perusopinnoissa opintojakson Terveystiedon sisällöt I, Seksuaaliterveys (3 op), suorittavat aineopinnoissa TERV112 opintojakson sijaan opintojakson TERV007 Terveystiedon sisällöt I, Kulttuuri ja terveys (3 op).

Contents:Seksuaalisuus, keskeisimmät seksitaudit, raskauden ehkäisy
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä ja käyttää seksuaaliterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä seksuaaliterveyden näkökulmasta
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 21.8. ja 6.11.
- kevät 2019: 12.3. ja 14.5.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
TAI
- Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa ti 11.12.2018
- etätentti Kopassa ti 9.4.2019
TAI
- Lähiopetus Jyväskylässä 16.3.2019 ja kirjallinen oppimistehtävä. Lähiopetus keskittyy opetusmenetelmiin eli lähitapaamisessa käsitellään yhdessä keskustellen ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia tekemällä teemaa Seksuaaliterveyden opettaminen ja oppiminen koulussa. Kurssin käyminen korvaa kirjapaketin tenttimisen. Ilmoittautuminen lähitapaamiseen tapahtuu sivun alalaidan opetusryhmään ilmoittautumalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim. (ss. 15-33, 77-92, 95-182, 205-237, 333-411, 424-425) (241 s.)
Käypä-hoito suositukset sukupuolitaudit (18 s.), http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50087
Ylikorkala O. & Tapanainen, J. 2011. Naistentaudit ja synnytykset. 5. painos. Helsinki: Duodecim. (s. 154–174) (21 s.)

Key words:

terveystieto, sisällöt, seksuaaliterveys

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Lähiopetus Jyväskylä [group details and registration]; registered 11, minimum 10, maximum 15
reg.time: 1.1.2019 00:00 - 10.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C13211Sat16.3.201908:00-17:00PötsönenTapahtuman tiedot