Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.12.0

Log in!
Sep/25/2020 03:50

TERV111 , 4 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 360 days from the registration date
Instructor(s): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Credits: 4.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 137
Organisations:Open University (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Terveystiedon monititeteiset aineopinnot aloitetaan (HOPS) ja päätetään (portfolio) tähän opintojaksoon.

Contents:Itsetuntemus, opettajan identiteetti, opettajuuden kehittyminen, opettajan eettinen osaaminen ja työn laaja-alaisuus, terveyden edistäminen koulussa
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvailla terveystiedon opettajan työn luonnetta ja laaja-alaisuutta
• tarkastella opettajan työhön ja terveystieto-oppiaineeseen liittyviä eettisiä ilmiöitä
• tarkastella koulua osana yhteiskuntaa ja määritellä koulun terveyden edistämisen toiminta-alueita moniammatillisessa koulun terveydenedistämistyössä
• tunnistaa ja nimetä omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveystiedon opettajana sekä kuvata omaa ammatillista kehittymistään terveystiedon opintojen aikana
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Koppa-sivuilla olevan perehdytystallenteen katsominen
- eHOPS terveystiedon aineopintojen aluksi (vain eHOPSin osuus opintojen alussa)
- Aktiivinen osallistuminen kaikille opiskelijoille pakolliseen seminaariin tai verkkoseminaariin (noin opintojen puoli välissä)
- Portfolio opintojen päätteeksi, johon sisältyy vertaistyöskentely

Seminaareihin (6 h) osallistutaan kun aineopintojen opintojaksoja on jo joitakin tehty ja portfolion työstäminen on jo suunnitelmissa. Mikäli sinulla on kiire saada opintosi valmiiksi ennen ensimmäisiä seminaaripäiviä, ota yhteyttä opettajaan.

Seminaariryhmien aikataulut ja ilmoittautuminen ryhmiin sivun alalaidan lähiopetusryhmien kautta. Ilmoittaudu vain yhteen ryhmään. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua. Verkkoryhmään osallistuvilta edellytetään, että tietokoneessa on mikrofoni sekä riittävän nopea yhteys. Verkkoyhteydet testataan ennen opetusryhmän alkua. Testiaika ilmoitetaan osallistujille.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Katso päivitetty kirjallisuus Korpista

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Lähiopetus Jyväskylä, Kevät 2019 [group details and registration]; registered 15, minimum 10, maximum 30
reg.time: 1.1.2019 00:00 - 2.4.2019 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C23315Sat13.4.201909:00-15:00TyrväinenTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki, Syksy 2018 [group details and registration]; registered 14, minimum 10, maximum 30
reg.time: 1.8.2018 00:00 - 2.11.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-45Sat10.11.201809:00-15:00TyrväinenDIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki, Kevät 2019 [group details and registration]; registered 11, minimum 10, maximum 30
reg.time: 1.1.2019 00:00 - 31.1.2019 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-6Sat9.2.201909:00-15:00TyrväinenDIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 1 (ACP) [group details and registration]; registered 10, minimum 8, maximum 12
reg.time: 1.8.2018 00:00 - 2.10.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-41Wed10.10.201818:30-20:30-Tapahtuman tiedot
2-42Wed17.10.201818:30-20:30-Tapahtuman tiedot
3-43Wed24.10.201818:30-20:30-Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 2 (ACP) PERUTTU! [group details and registration]; minimum 8, maximum 12
reg.time: 1.12.2018 00:00 - 1.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-2Wed9.1.201918:30-20:30-PERUTTUTapahtuman tiedot
2-3Wed16.1.201918:30-20:30-PERUTTUTapahtuman tiedot
3-4Wed23.1.201918:30-20:30-PERUTTUTapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 3 (ACP) [group details and registration]; registered 10, minimum 8, maximum 12
reg.time: 1.1.2019 00:00 - 9.4.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-16Wed17.4.201918:30-20:30-Tapahtuman tiedot
2-17Wed24.4.201916:30-18:30-Tapahtuman tiedot
3-19Mo6.5.201916:30-18:30-Tapahtuman tiedot