Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:33

TERV115 , 3 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 45.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 104
Organisations:Open University (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Ks.Kohta Esitiedot.

Contents:Kuinka nuoret nukkuvat (yöunen pituudet, unirytmi ja univaikeudet)
Unen ja terveyden väliset yhteydet
Unen puutteen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteydet nuorten päivittäiseen toimintakykyyn, eräisiin terveystottumuksiin sekä koulussa jaksamiseen ja koulumenestykseen
Unen, terveyden ja median käytön väliset yhteydet
Unen, terveyden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutussuhteet
Terveystiedon tunnin tuntisuunnitelma
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata uneen, lepoon ja jaksamiseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää näiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn yksilö- ja yhteisötasolla
• soveltaa uni, lepo ja jaksaminen –teemoihin liittyviä tietojaan terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Oppimistehtävä, joka palautetaan oppimateriaali-Koppaan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Artikkelikokoelma (n. 250 s)

Evaluation:
Grade scale

0-5