Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:27

MATP211 Calculus 1, 4 ECTS, kevät 2019, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.3.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Begins - ends: 1.1.19 - 30.6.19
Registration period: 1.12.18 at 0:00 - 31.3.19 at 23:59
Study right valid: 1.1.19 - 30.6.19
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 5
Organisations:Matematiikka (open univ.) (AVOMAT), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Opintojaksolla käsitellään yhden muuttujan reaalifunktion differentiaalilaskentaa, aiheina raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Tutustutaan alkeisfunktioista polynomeihin, rationaalifunktioihin ja trigonometrisiin funktioihin sekä niiden ominaisuuksiin. Lisäksi ratkotaan yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä hahmotellaan joukkoja reaaliakselilla ja tasossa.

Opintojakson sisältö vastaa kirjan R. Adams, Calculus (8.painos) lukuja P, 1 ja 2 sekä osaa luvusta 4.
Learning outcomes:Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- osaa käsitellä polynomeista, rationaalifunktioista ja trigonometrisistä funktioista koostuvia lausekkeita
- osaa käsitellä paloittain määriteltyjä funktioita
- tuntee funktion käsitteen ja siihen liittyvät merkinnät sekä käsitteet määrittelyjoukko, maalijoukko ja arvojoukko
- osaa selvittää raja-arvon annetun funktion lausekkeesta tai perustella, miksi raja-arvoa ei ole
- ymmärtää raja-arvon geometrisen tulkinnan funktion kuvaajan avulla
- osaa selvittää annetun funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden
- osaa määrittää derivaatan käyttäen erotusosamäärää tai derivointisääntöjä
- osaa käyttää väliarvolauseita
- osaa selvittää funktion ääriarvot derivaatan avulla
- ymmärtää derivaatan geometrisen tulkinnan tangentin kulmakertoimena
- tuntee korkeamman kertaluvun derivaattojen käsitteen
- osaa ratkaista em. alkeisfunktioiden avulla muodostettuja yhtälöitä analyyttisesti, graafisesti ja numeerisesti sekä ymmärtää näiden ratkaisutapojen eron
- osaa hahmotella yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujoukkoja reaaliakselilla ja tasossa
- osaa laskea tasokäyrän tangentin kulmakertoimen implisiittisen derivoinnin avulla.
Prerequisites:Lukion matematiikan pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut

Completion mode:

Etäopiskelu ja tentti.

Opiskelu toteutetaan ajalla 7.1. - 14.4.2019 Moodle-oppimisympäristössä verkossa. Moodlesta löytyy opintojakson materiaalit, harjoitustehtävät vastauksineen sekä luentovideot. Moodlen työtila avautuu 7.1.2019. Opiskelija tekee harjoitustehtäviä ajastetusti Moodlessa. Opiskeltavia osioita on 7 ja kaikki tehtävät ovat heti näkyvissä opiskelijoille. Harjoitustehtävien palautusten määräajat ovat: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3. ja 14.4.2019. Kunkin harjoitustehtävien palautuksen määräajan jälkeen Moodlessa julkaistaan osion tehtävien vastaukset. Opiskelun ohjauksesta vastaa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yliopistonopettaja Anni Laitinen.

Opintojakso suoritetaan lopputentillä. Hyväksytysti suoritetuilla harjoitustehtävillä on mahdollista korottaa arvosanaa. Lopputentin voi tehdä seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 9.4., 14.5. ja 4.6.2019. Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Ohjausta reaaliaikaisesti Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä:

  • Verkkokurssin alussa ensimmäinen AC -ohjaustapaaminen ke 9.1.2019 (perehdytys jakson opiskeluun).
  • Toinen AC -ohjaustapaaminen ke 3.4.2019 (kysy, opettaja vastaa).
  • HUOM! Muista ilmoittautua ohjauksiin. Ohjausten tarkat tiedot ja ilmoittautuminen tämän sivun alaosassa.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tukea tehtävien tekemiseen. Voit kysyä neuvoa mihin tahansa matemaattiseen ongelmaan liittyen.
Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen, kuten Moodle-linkki ja kurssiavain.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-0-321-78107-9Adams, Robert A. Calculus: A Complete Course, 8. painos, Pearson 2013.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Exercise [group details and registration]

Ohjaus 9.1.2019 PERUTTU [group details and registration]; minimum 5, maximum 150
reg.time: 1.12.2018 00:00 - 6.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-2Wed9.1.201917:00-17:30LaitinenAC-ohjaus PERUTTU!Tapahtuman tiedot
Ohjaus 3.4.2019 - Peruttu! [group details and registration]; minimum 5, maximum 150
reg.time: 1.12.2018 00:00 - 31.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-14Wed3.4.201917:00-17:30LaitinenPERUTTU!Tapahtuman tiedot