Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 08:41

PSYP110 Development Psychology I, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/psykologia
Begins - ends: 1.8.19 - 31.7.20
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 1354
Organisations:Open University (AYO), Psykologia (open univ.) (AVOPSY)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Psykologian perusopinnot aloitetaan tällä opintojaksolla. Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän jakson osatehtävien tulisi olla valmiit 31.7.2020 mennessä. Huomioithan tämän suunnitellessasi opintojasi myös, jos opinto-oikeutesi jatkuu vielä syksyllä. Tässä tapauksessa yksi kokonainen jakso kannattaa tehdä valmiiksi 31.7.2020 mennessä ja jatkaa seuraavan jakson tekemistä uusilla opintovaatimuksilla elokuussa.

Contents:To familiarise the students with essential developmental processes, developmental psychology theories and concepts at the various stages of the human life-span.
Learning outcomes:Students will be able to master the main developmental features in different age groups, the central theories and concepts in developmental psychology and main issues in developmental psychology research, and different developmental processes in each stages of the human life-span.
Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Completion mode:

Opintojakso on psykologian perusopintojen aloitusjakso, johon sisältyy opintosuunnitelman laatiminen, työskentely Moodlessa ja opiskelukirjoittamista ohjaava palaute.
Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa (sisältää myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoituksen).

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, esitelmä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op

- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjautumisohjeet Moodleen sekä kurssiavaimen löydät opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 

 

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (E-kirja)
NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot mediapsykologisella artikkelikokoelmalla, joka ilmoitetaan vuosittain.

Study materials approved in curriculum

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFUS, G. & LUTZ, C . (2014). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (16. painos). UK: Cengage. Chapters 3, 9 ja 12.
The later editions of the same book can also be used:

ATKINSON, R.L., ATKINSON, R.C., SMITH, E.E. & BEM, D.J. & NOLEN-HOEKSEMA, S. (2000) Hilgard’s introduction to psychology. (13. ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Chapters 3, 9, 12.

SMITH, E.E., NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B.L., LOFTUS, G.R., BEM, D.J. & MAREN, S.M. (2003) Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. (14. ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Chapters 3, 9, 12.

OR

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & WAGENAAR, W. (2009) Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. (15. ed.) Cengage Learning , U.K. Chapters 3, 9, 12.

AND
2. Lightfoot, Cole & Cole (2012; 7th edition) The development of Children.
Also the 1989 edition of the book is accepted

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 8 corresponding courses available. You can compare courses.