Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Mar/21/2023 19:39

KTKP012 , 3 ECTS, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.5.21 at 23:59.

Payment information

Study fee: 45.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.5.21 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.7.21
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 966
Organisations:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Contents:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
- Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
- Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt
- Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen
- Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Learning outcomes:

Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

- tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
- eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
- nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
- jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
- käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä

Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Completion mode:

Valitse toinen alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

etätentti Kopassa 5.11.2020
etätentti Kopassa 3.12.2020

Suoritustapa 3 (lukuvuosi 2019-2020): Verkkokurssi syksyllä 2019 tai keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.) 2017. Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino TAI Nurmi, J. et al 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
Rauste - von Wright L., von Wright J. & Soini T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 (tai uudempi painos). Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon.
Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. PS-kustannus.
Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Otava.
Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.). PS-kustannus.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 5 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Verkkokurssi / syksy 2019 [group details and registration]; registered 46, minimum 10, maximum 70
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 1.9.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-37Mo9.9.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-40Fr4.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [group details and registration]; registered 36, minimum 10, maximum 50
reg.time: 1.1.2020 00:00 - 16.2.2020 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-9Mo24.2.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-12Fr20.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot