Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.1

Log in!
Jan/19/2022 12:10

KTKP021 , 3 ECTS, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.5.21 at 23:59.

Payment information

Study fee: 45.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.5.21 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.7.21
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 612
Organisations:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Contents:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
- kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
- lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Learning outcomes:

Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
- tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
- eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Valitse toinen alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

etätentti Kopassa 5.11.2020
etätentti Kopassa 3.12.2020

Suoritustapa 3 (lukuvuosi 2019-2020): Verkkokurssi syksyllä 2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus.
Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357.
Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214.
Strandell, H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Gaudeamus.
Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.
Husso, M. & Heiskala, R. 2016. Sukupuolikysymys. Gaudeamus.
Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 6 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Verkkokurssi / syksy 2019 [group details and registration]; registered 66, minimum 10, maximum 100
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 10.11.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-47Mo18.11.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-50Fr13.12.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot