Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:32

STOA2003 Social Work with Adults, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Instructor(s): Helky Häkli (helky.hakli@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 373
Organisations:Open University (AYO), Sosiaalityö (open univ.) (AVOSTO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Contents:Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiakkaan osallisuuteen ja toimijuuteen sekä tutustuu aikuissosiaalityön käytäntöihin, menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla aikuissosiaalityön kysymyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.
Learning outcomes:Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on ymmärrys aikuissosiaalityön suhteesta muuttuvaan yhteiskuntaan. Opiskelija hahmottaa eri toimintaympäristöt, joissa sosiaalityötä tehdään aikuisten kanssa ja hänellä on valmiudet oman asiantuntijuuden arvioimiseen, kehittämiseen sekä eettisen pohdintaan.
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Completion mode:

Verkkotallenteina olevat luennot, joista kirjoitetaan luentopäiväkirja, ja oppimistehtävä. Luentopäiväkirjassa tulee hyödyntää myös opintojakson kirjallisuutta.
HUOM: Mikäli olet suorittanut jo aiemman opetussuunnitelman mukaisen opintojakson STOA112 Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op), pyydä ohjeet tämän STOA2003 opintojakson korvaavasta suoritustavasta yliopistonopettaja Helky Häkliltä, helky.hakli@jyu.fi


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
1. Laitinen, M. & Niskala, A. (toim.) (2013): Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino
2. Jokinen, A. & Juhila, K. (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino
3. Joutinmäki, P. & Kangas, S. & Saurama, E. (2011): Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Socca

Key words:

sosiaalityö

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.