Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:12

TTIP1001 Basics of Ethics in Health Sciences, 4 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 19.4.20 at 23:59.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.1.20 - 30.6.20
Registration period: 1.1.20 at 0:00 - 19.4.20 at 23:59
Study right valid: 1.1.20 - 30.6.20
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 28
Max participants: 40
Still room for: 12
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Etiikan perusteorioita ja käsitteitä
Terveystieteiden eettisiä näkökulmia ja peruskysymyksiä
Argumentoinnin perusteita
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa eettisen ongelman
• osaa kuvata tutkimus-, ammatti- ja virkamiesetiikan käsitteistöä ja teoreettisia lähtökohtia
• osaa käyttää argumentointitekniikkaa ja arvioida sen käyttöä keskustelussa eettisistä kysymyksistä
• tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä ja osana omaa asiantuntijuuttaan
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Verkko-opiskelu, verkkokurssi Moodlessa 20.4. - 20.5.2020.
- oppimistehtävä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki 2013.
Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Etene-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki 2011.
Seedhouse D. Ethics: The heart of health care. 3. painos. Wiley 2009. ISBN 0-470-01813-5 978-0-470-01813-2
Kurki, L. & Tomperi, T. 2011. Väittely opetusmenetelmänä: kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. Tampere: Niin ja näin. (180 s.) ISBN 978-952-5503-53-1
Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press. (134 s.) ISBN 978-951-44-9486-4
Louhiala, P. & Launis, V. 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Helsinki: Edita. (233 s.) ISBN 978-951-37-5355-9

Evaluation:
Grade scale

0-5