Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:56

PEOP010 Johdatus perheopintoihin, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Begins - ends: 1.8.19 - 31.10.20
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.10.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 447
Organisations:Open University (AYO), Perheopinnot (open univ.) (AVOPEO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

  • Opintojakso PEOP010 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0100 Moninainen perhe (5 op).
  • PEOP010 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
  • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Contents:Opintojaksolla tutustutaan monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja uuden tutkimus- ja tilastotiedon valossa.
Learning outcomes:Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavat ja pystyy tarkastelemaan omia arkikokemuksiaan perheestä tutkimustiedon valossa.
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Completion mode:

Oppimistehtävä, joka pohjautuu johdatusluentoon ja kirjallisuuteen. Löydät linkin verkkotallenteena olevaan johdatusluentoon ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
9789524953238Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.

Evaluation:
Grade scale

0-5