Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:08

PEOP020 , 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Begins - ends: 1.8.19 - 31.10.20
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.10.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 487
Organisations:Open University (AYO), Perheopinnot (open univ.) (AVOPEO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

  • Opintojakso PEOP020 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0200 Perhesuhteet (5 op).
  • PEOP020 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
  • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Contents:Opintojaksolla tutustutaan perheen psykologiaan kehityspsykologian, sosiaalipsykologian ja/tai kliinisen psykologian alueilla. Tehtävät tarjoavat tietoa lapsen kehityksestä ja kasvusta perheessä, perhearjesta ja perhesuhteista eri tilanteissa sekä perheissä ilmenevistä ongelmista kuten väkivallasta ja kaltoinkohtelusta, päihderiippuvuudesta ja mielenterveysongelmista sekä näistä selviämisen mahdollisuuksista.
Learning outcomes:Opiskelija oppii tarkastelemaan perhettä kehitys- ja oppimisympäristönä, erittelemään perheen sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita, hahmottamaan perheessä ja parisuhteessa esiintyviä vaikeita ongelmia ja näkemään perheeseen sisältyviä voimavaroja.
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Completion mode:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Tehtävät Moodlessa.
Tämä suoritustapa koostuu useasta osatehtävästä. Kaikki tehtävät löytyvät Moodlesta ja tässä suoritustavassa kaikki tehtävät palautetaan Moodleen.

Suoritustapa 2: Etätentti Moodlessa. Opintojakson voit suorittaa etätenttinä seuraavina päivinä:

  • Syksy 2019: 26.9., 21.11.
  • Kevät 2020: 30.1. ja 2.4.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi etätentin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin etätentin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa etätentin ajankohtana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
9789524951166Jallinoja, R. (toim.) 2009. Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus.
9789510383483Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOY.
9789516563940Söderholm, A. ja Kivitie-Kallio, S. (toim.) (2012). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim.

Evaluation:
Grade scale

0-5