Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 23:04

PEOP030 Perhe ja kasvatus, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.10.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 194
Organisations:Open University (AYO), Perheopinnot (open univ.) (AVOPEO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

  • Opintojakso PEOP030 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki (5 op).
  • PEOP030 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
  • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Contents:Opintojaksossa tarkastellaan vanhemmuutta äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista. Kasvatustieteellisinä näkökulmina ovat vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet. Lisäksi tarkastellaan perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutusta. Erityispedagogiikan vaihtoehdossa keskitytään vanhemmuuden rakentumiseen ja tukemiseen silloin, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Lisäksi tutustutaan perheiden kanssa tällöin tehtävään yhteistyöhön eri näkökulmista.
Learning outcomes:

Kasvatustieteen vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija tuntee vanhemmuutta ja kasvatusta koskevaa ajankohtaista tutkimusta ja keskeisiä teorioita. Hän pystyy tarkastelemaan vanhemmuutta sukupuolisensitiivisesti (äitiyden ja isyyden näkökulmista) sekä lapsen näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kodin ja yhteiskunnan kasvatusyhteistyön edellytykset, haasteet ja kehittämismahdollisuudet.

Erityispedagogiikan vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy huolenaiheita tai perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Opiskelija ymmärtää perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. Opiskelija tuntee perhelähtöisen yhteistyön tavoitteita, periaatteita, edellytyksiä ja käytäntöjä.

Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Completion mode:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä. Oppimistehtävän voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin tahansa opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Suoritustapa 2: Etätentti Moodlessa. Etätenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tarkempia tietoja etätentistä löytyy sekä opintojakson Koppasivulta että Moodlen PEOP030-tenttiympäristöstä. Voit tutustua Moodlen ohjeisiin ja tenttiympäristöön etukäteen. Tästä linkistä pääset kirjautumaan PEOP030-tenttittyötilaan Moodleen. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla vaaditaan kurssiavain, joka on: Tentti_PEOP030 

Opintojakson voit suorittaa etätenttinä seuraavina päivinä:

  • Syksy 2019: 12.12.
  • Kevät 2020: 11.2. ja 12.5.

Suoritustapa 3: Verkkokurssi syksyllä 2019. Ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin tai etätentin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin tai etätentin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan tai etätentin suorittamisajankohtana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
9789522260086Berg, K. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D48
9789524958233Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim.) 2014. Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus
9789524516723Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi – yhdessä tekemisen toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Verkkokurssi / syksy 2019 [group details and registration]; registered 21, minimum 8, maximum 50
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 25.9.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-40Mo30.9.201900:00-00:00KytöläVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-44Sun3.11.201900:00-00:00KytöläVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot