Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:28

JSBY6120 Study planning in the Open University, 1 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 1 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 513
Organisations:Open University (AYO), Taloustieteiden yhteiset opinnot (open univ.) (AVOTTK)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta. HOPSin yhteydessä selvitetään mahdolliset aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvut.

HOPS laaditaan aloitettaessa jonkin kauppatieteellisen opintokokonaisuuden (esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op) ja/tai kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon vaadittavien opintojen opiskelu. Opintojakso ei ole osa mitään kauppatieteellistä opintokokonaisuutta, vaan se on opintoihin orientoiva opintojakso ja se sisältyy KTK-tutkinnon yleisopintoihin. Opintojaksosta ei peritä erillistä opintomaksua. Jakso on tarkoitettu kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille tai kokonaisuuden suorittamista suunnitteleville opiskelijoille.

Contents:Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä perehtyy opintojen rakenteeseen ja opintoihin liittyviin ohjeisiin.
Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa opintokokonaisuuden rakenteen ja/tai kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan
• reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita

Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Completion mode:

Itsenäinen työskentely, tarvittaessa ohjauskeskustelu. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen (esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op) ilmoittautuneille opiskelijoille tai opintokokonaisuuden suorittamista suunnitteleville. Opintojaksolla opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman valitsemansa kokonaisuuden suorittamisesta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 5 corresponding courses available. You can compare courses.