Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.10.0

Log in!
Aug/4/2020 23:15

ERIP101 Foundations of Special Education, 5 ECTS, Ryhmänohjausmalli, lv. 2019-2020, Open University partner institutions [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.20 at 23:59.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Registration period: 8.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 8.8.19 - 31.7.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 57
Organisations:Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Open University (AYO)
Course organisers:Hämeen kesäyliopisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Tampereen kesäyliopisto
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Contents:erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
*määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
*eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
*kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
*hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä
Registration:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Completion mode:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:

  • Syksy 2019: 20.8., 8.10. ja 3.12.
  • Kevät 2020: 14.1., 10.3. ja 12.5. (peruttu)

Tenttimateriaaleina ovat tallenneluennot, artikkelit ja sivun alalaidassa lueteltu kirjallisuus. Tallenneluennot ja artikkelit löytyvät oppimateriaali-Kopasta.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä:

- etätentti 19.9.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti 21.11.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti 16.4.2020 klo 16.30-20.30

etätentti 28.5.2020 klo 16.30-20.30

Suoritustapa 3: Luennot ja tentti tai oppimistehtävä. Yhteistyöoppilaitos voi järjestää opintojakson kokonaan lähiopetuksena. Tällöin tarkemmat tiedot ilmoitetaan oppilaitoksesi ohjelmassa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto.
- Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen
- teos löytyy myös verkosta: http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf

2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
- Tentitään kokonaan
- on luettavissa myös e-kirjana.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 9 corresponding courses available. You can compare courses.