Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.10.0

Log in!
Aug/4/2020 23:25

ERIP104 Individuality in Learning and Participation, 5 ECTS, Ryhmänohjausmalli, lv. 2019-2020, Open University partner institutions [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.20 at 23:59.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Registration period: 8.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 8.8.19 - 31.7.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 56
Organisations:Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Open University (AYO)
Course organisers:Hämeen kesäyliopisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Tampereen kesäyliopisto
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Contents:oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, käytöshäiriöt, kehitysvammaisuus, kielen kehityksen vaikeudet, autismin kirjo, arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa, arvioinnin tavoitteet
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
*ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
*tuntee erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena
Registration:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Completion mode:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä.

Suoritustapa 2: Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:

 • Syksy 2019: 10.9. ja 12.11.
 • Kevät 2020: 10.3., 7.4. (peruttu) ja 2.6. (peruttu)

Yleiset tentit on peruttu kevään 2020 osalta ja tentit järjestetään etätenttinä Kopassa:

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
 • ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret). 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin) http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=C0AC29F1F265FB00EB2EB54BEF70FF86?id=hoi50061
 • Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332. Saatavana myös e-kirjana.
 • Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics.  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32 (3), 250–263. Saatavilla verkossa.
 • Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P. H. T. & Kunnari, S. 2016. Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56. Saatavilla verkossa.
 • Kehityksellinen kielihäiriö. 2019. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin) Saatavilla verkossa.
 • Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122. Saatavilla verkossa
 • Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33 (1), 69–92. Saatavilla verkossa.
 • Leppänen, P. 2014. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/avoin/erityispedagogiikka/erip104/dysleksia/view Opetustallenne (60 min): professori Paavo Leppänen, psykologian laitos/Jyväskylän yliopisto, polkuavain: eRIP104  
 • Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62. Saatavilla verkossa.
 • Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat - Oppimisen arviointi (soveltuvin osin) http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi
 • Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin 20 (3), 29–38. Saatavilla verkossa.
 • Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168–1177. Saatavilla verkossa.
 • Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.  (sivut 3–13) Saatavilla verkossa.
 • YLE. 2013. Teemareportaasi: Kun oppiminen ei suju. https://areena.yle.fi/1-1992758
 • Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities and Theology. (sivut 12–18) Saatavilla verkossa. 

 

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 6 corresponding courses available. You can compare courses.