Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 23:08

YFIY100 , 5 ECTS, lv. 2019-2020, Jämsän kristillinen kansanopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The course does not use Korppi for registration.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 0
Organisations:Johdatus filosofiaan (open univ.) (AVOFIL), Open University (AYO)
Course organisers:Jämsän kristillinen kansanopisto
Current events:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Jämsässä. Ilmoittaudu opintoihin Jämsän Kristilliseen kansanopistoon https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7386/ 16.12.2019 mennessä. Ilmoittaudu myöhemmin tähän toteutukseen erikseen ilmoitettavana ajankohtana, mikäli haluat ilmoittautua opintojakson Jämsän kristillisessä kansanopistossa järjestettävään opetukseen.

Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on 17.-18.1.2020.

Contents:Kurssilla tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä:
- Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä?
- Mitä ovat metodit ja metodologia?
- Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi?
- Mikä on teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen luonne?
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan tieteen tunnusmerkkejä, osaa hahmottaa eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja ja pystyy erittelemään erilaisia tieteellisen tiedon muotoja.
Prerequisites:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Registration:
  • llmoittaudu Jämsän Kristilliseen kansanopistoon. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään yhdessä avoimen korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautuminen.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Opinnoista peritään kansanopiston määrittelemä opintomaksu.
  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä.
Completion mode:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Verkkoluennot ja kirjallisuus ja tentti.
Tapa 2: Verkkoluennot ja kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät.


Tällä opintojaksolla on käytössä oppimateriaali-Koppa https://www.avoin.jyu.fi/koppa.

Koppaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta:  https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Kiikeri, M. & P. Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena
Raatikainen P.: Ihmistieteet ja filosofia

Key words:

tieteenteoria

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.