Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.10.0

Log in!
Aug/4/2020 23:20

SKIA215 , 4 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 28
Organisations:Open University (AYO), Suomen kieli (open univ.) (AVOSKI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Contents:Kurssilla käsitellään suomen kielen historiallista taustaa ja kehitystä sekä kirjasuomen eri vaiheita pääpiirteissään.
Learning outcomes:- ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
- ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen ja niiden muotoutumista ohjaavat syyt suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
- pystyy tarkastelemaan suomen kieltä kielihistoriallisista ja -typologisista näkökulmista ja vertailemaan sitä muihin kieliin
- tuntee suomen kielen sanaston koostumuksen ja kulttuurihistoriallisen taustan
- tuntee kirjasuomen kehityksen päälinjat.
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:- Luentotallenne ja oppimistehtävät.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-952-5667-42-4.GRÜNTHAL, Riho – KALLIO, Petri (toim): A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266.
951-0-19028-4HÄKKINEN, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. WSOY.
951-45-8117-2LEHIKOINEN, Laila - KIURU, Silva 2001: Kirjasuomen kehitys. 5. painos. Sivut 1-138.
978-951-746-896-1LEHTINEN, Tapani 2007: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Sivut 1–58. Tietolipas 215. SKS

Evaluation:
Grade scale

0-5