Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 22:47

TGEP160 , 4 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

Payment information

Study fee: 60.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Begins - ends: 1.8.19 - 31.7.21
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 127
Organisations:Gerontologian perusopintokokonaisuus (Avoin yo) (AVOTGE), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:- Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
- Mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
- Tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Learning outcomes:Opintojakson lopussa opiskelija
- ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhuuteen sopeutumisen kannalta
- osaa tunnistaa tärkeimmät iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

- Oppimistehtävät (2 kpl) ja
- itsereflektiot.

Oppimistehtävät ja itsereflektio palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
9789510361085Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 14.-15. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
9789516564602Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016. (48 s.) seuraavat luvut:
• Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
• Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
• Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
• Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
• Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
• Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
9789516079687Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. 1.-2. painos. Helsinki: Kirjapaja. (260 s.)
9789518061437Saarenheimo, M. & Pietilä; M. (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)
9789513760274Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.

Evaluation:
Grade scale

0-5