Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:36

ERIA1020 Diversity and equity in support services, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 78
Organisations:Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän opintojakson lukuvuoden 2019-2020 mukaiset tehtävät tulee palauttaa Koppaan viimeistään 30.11.2020. Tämän jälkeen opintojakso on suoritettavissa uuden opetussuunnitelman mukaisilla suoritustavoilla.

 

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Contents:Kansainvälinen palvelujärjestelmien vertailu, saavutettavuus, tasavertainen osallistuminen, kulttuurinen moninaisuus
Learning outcomes:

Kurssin suositettuaan opiskelija osaa

 • suhteuttaa suomalaista koulutus- ja palvelujärjestelmää muiden maiden järjestelmiin
 • arvioida palvelujärjestelmien roolia saavutettavuuden ja tasavertaisen osallistumisen toteutumisessa
 • analysoida monikulttuurisuuden merkitystä osana muuta moninaisuutta
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 

Completion mode:

Oppimistehtävä. Oppimistehtävän voit palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin vain opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Oppimistehtävä palautetaan Koppaan viimeistään 30.11.2020.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
 • 1) Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2015. Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
 • 2) Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. &  Patrikainen, S. (toim.) 2009/2012.  Dialogs on diversity and global education. Frankfurt am main: Peter Lang (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)

 TAI VAIHTOEHTOISESTI   

 • Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-Kustannus.  JA
 • Kärkkäinen, K. 2017. Learning, Teaching and Integration of Adult Migrants in Finland. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 594.(saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
   
 • 3) Altman, B.M. & Barnartt, S.N. (eds.) 2014. Environmental contexts and disability 2014 (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)     VALITSE TEOKSESTA 3 ARTIKKELIA
 • 4) Engelbrecht, P. Savolainen, H. Nel, M. Koskela, T. & Okkolin, M-A. 2017. Making meaning of inclusive education: classroom practices in Finnish and South African classrooms.  Compare: A Journal of Comparative and International Education. (saatavilla sähköisesti, linkki oppimateriaali-Kopassa)
Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.