Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.12.0

Log in!
Sep/25/2020 05:02

ERIA1030 Multimodal and Multi-Sensory Communication and Learning, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 31.7.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 78
Organisations:Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän opintojakson lukuvuoden 2019-2020 mukaiset tehtävät tulee palauttaa Koppaan viimeistään 30.11.2020. Uudessa 1.8.2020 voimaan tulevassa OPSissa tämän opintojakson korvaa ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys, 5 op.

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Contents:vuorovaikutus ja viestintä, viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus, viestinnän monikanavaisuus, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, aistit ja viestintä, puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)
Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä ja arvioida vuorovaikutuksen ja viestinnän tukemista elämän eri vaiheissa
  • suunnitella esteetöntä vuorovaikutusta oppimisympäristöissä
  • huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
  • tunnistaa ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC)
Prerequisites:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä. Oppimistehtäviä voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin vain opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Oppimistehtävä palautetaan Koppaan viimeistään 30.11.2020.

Suoritustapa 2: Tentti alla mainittuina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

  • Syksy 2019: 8.10. ja 3.12.
  • Kevät 2020: 11.2. ja 7.4. (peruttu)
  • Kesä 2020: 2.6. (peruttu)

Yleiset tentit on peruttu kevään 2020 osalta ja tentit järjestetään etätenttinä Kopassa:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.
Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. 4. painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (soveltuvin osin)
Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Evaluation:
Grade scale

0-5