Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:29

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, 5 ECTS, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 27.1.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.1.20 - 30.6.20
Registration period: 1.1.20 at 0:00 - 27.1.20 at 23:59
Study right valid: 1.1.20 - 30.6.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 34
Max participants: 50
Still room for: 16
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Tutkimussuunnitelma
Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät
Tutkimuksen luotettavuus
Mittausten luotettavuus eri ympäristöissä
Kyselylomakkeen laatiminen
Tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman)
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa aineiston hankinnan ja mittausmenetelmien käytön periaatteita
- osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon
- osaa laskea yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja
- osaa kuvata ja tiivistää tutkimusaineiston informaatiota asianmukaisesti tunnuslukujen, kuvaajien ja taulukoiden avulla
- osaa kriittisesti tulkita tilastollisia perustestejä ja niihin liittyviä tulosteita
- osaa käyttää keskeisiä tilastollisia termejä analyysitulosten raportoinnissa
- osaa soveltaa tutkimusetiikan perusteita (asia käsitellään jo aiemmin LTKY002:n lopussa, mutta tässä pitää sitä soveltaa; vaatii yhteistyötä LTKY002:en uuden opettajan kanssa)
Prerequisites:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (terveystieteet)
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Verkkokurssi ajalla 27.1. - 5.4.2020.
- Aineistopohjainen verkkotentti Moodlessa.

 

Opetus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Verkkokurssin opiskeluun tarvitset SPSS-ohjelmiston, jonka voit ostaa yliopiston verkkokaupasta.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S., Grady D., & Newman T.B. 2013. Designing Clinical Research. 4. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins (eBook) (ss. 84-170, 192-207) (102 s.).

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.