Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.3.0

Log in!
Jan/29/2020 20:10

LTKY014 , 2 ECTS, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 20.10.19 at 23:59.
The course is full.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.19 - 31.12.19
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 20.10.19 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.12.19
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 67
Max participants: 67
Still room for: 0
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
• osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
• pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
• osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
• osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita
Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

 

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Osallistuminen verkkoryhmään. Verkkoryhmässä lähiopetus toteutetaan verkkokokousjärjestelmällä. Kaikilla verkkoryhmään osallistuvilla tulee olla käytössään mikrofoni, kamera ja laajakaistayhteys.
- Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.
- Kirjallinen tehtävä.

HUOM. Ilmoittaudu sinulle sopivaan verkkoryhmään sivun alalaidasta.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot/Tuula_Tutkija_tammikuu_2017.docx/view
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa:
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut: https://www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus/
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op)

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Verkkoryhmä 1 (verkkotyöskentely 27.9.-27.10.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 13.9.2019 23:45
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-39Fr27.9.201908:30-14:30-Connect-verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-41Tu8.10.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 2 (verkkotyöskentely 25.10.-24.11.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 20.10.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-43Fr25.10.201908:30-14:30-Connect-verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-45Tu5.11.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 3 (verkkotyöskentely 9.11.-8.12.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 26.10.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
145Sat9.11.201909:00-14:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-47Tu19.11.201917:00-18:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 4 (verkkotyöskentely 22.11.-15.12.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 8.11.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
147Fr22.11.201908:30-14:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-49Tu3.12.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot