Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/7/2020 13:43

LTKY014 , 2 ECTS, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 1.3.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.1.20 - 30.6.20
Registration period: 1.12.19 at 0:00 - 1.3.20 at 23:59
Study right valid: 1.1.20 - 30.6.20
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 29
Max participants: 30
Still room for: 1
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
• osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
• pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
• osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
• osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita
Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Käytäthän hyödyksi Zoom-tukiajat sovelluksen asentamisen avuksi. Zoomia käytetään verkkotapaamisessa.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Osallistuminen lähiopetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Zoom -verkkotapaamiseen osallistumisen edellytyksenä on laajakaistayhteys.
- Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.
- Kirjallinen tehtävä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot/Tuula_Tutkija_tammikuu_2017.docx/view
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa:
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut: https://www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus/
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op)

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 5 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Lähiopetus Helsingissä, kevät 2020 (verkkotyöskentely 4.3.-19.4.2020) [group details and registration]; registered 28, minimum 10, maximum 30
reg.time: 1.12.2019 00:00 - 1.3.2020 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210Sat7.3.202009:00-14:30LaineLähiopetusTapahtuman tiedot
214Tu31.3.202017:00-18:30-Zoom -verkkotapaaminen joko ti 31.3. tai to 2.4.Tapahtuman tiedot
314Th2.4.202017:00-18:30-Zoom -verkkotapaaminen joko ti 31.3. tai to 2.4.Tapahtuman tiedot