Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:47

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 12.4.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 45.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.1.20 - 31.7.20
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 12.4.20 at 23:59
Study right valid: 1.1.20 - 31.7.20
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 47
Max participants: 100
Still room for: 53
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus keskeytetään 16.3. alkaen.

Huom! Lähiopetus Jyväskylässä perutaan. Lähiopetuksen korvaava materiaalipaketti on luettavissa oppimateriaali-Kopassa huhtikuun puolen välin jälkeen ja luennoista/materiaalipaketista suoritetaan ns. kevyt etätentti Kopassa. 

Lisätietoa löytyy ilmoittautuneille opintojakson Koppa-sivulta.

Contents:Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
Mitä ovat tieteelliset teoriat
Tieteen kehitys ja edistyminen
Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia
- ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia
- hahmottaa tiedettä kokonaisuutena
- osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia
- on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Luennot (12 t) ja oppimistehtävä.

Luento-osuudesta suoritetaan Kopassa kevyt etätentti. Ilmoittaudu mukaan seuraavista linkeistä:
- kevyt etätentti luento-osuudesta ti 28.4.2020 klo 16.30 - 20.30
- kevyt etätentti luento-osuudesta to 14.5.2020 klo 16.30 - 20.30 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki:
Helsinki: Gaudeamus. (178 s.).
Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. 1986. Johdatus tieteellisen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto. (102 s.).
Kaakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (230 s.).
Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY. (201 s.).
Lindholm, S. 1980. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (235 s.).
Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (314 s.).
Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (176 s.). https://docplayer.fi/41095920-Ihmistieteet-ja-filosofia.html 
Turunen, K. E. 1987. Ihminen ja tiede. Tieteellisen toiminnan perusteita. Jyväskylä: Atena kustannus. (97 s.).
Wilenius, R. 1987. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. (155 s.).
von Wright, G. H. 1987/1995. Tiede ja ihmisjärki: Suunnistusyritys.
Helsinki: Otava. (144 s.).

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Lähiopetus Jyväskylässä 24.-25.4.2020 - Peruttu! [group details and registration]; registered 47, minimum 10, maximum 100
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 12.4.2020 23:45
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag B105, Auditorio 217Fr24.4.202017:00-20:15-PERUTTU!Tapahtuman tiedot
2Ag B105, Auditorio 217Sat25.4.202009:00-16:00-PERUTTU!Tapahtuman tiedot