Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:31

VIEP1010 Introduction to Communication and Media Research, 5 ECTS, lv.2019-2020, Helsingin aikuisopisto

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 31.1.20 at 23:59.

General information

Registration period: 8.8.19 at 0:00 - 31.1.20 at 23:59
Study right valid: 8.8.19 - 31.7.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 5
Organisations:Open University (AYO), Viestintä (avoin yo) (AVOVIE)
Course organisers:Helsingin aikuisopisto
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Contents:Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Learning outcomes:Opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet:
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet
- aloittaa oman asiantuntemusportfolionsa hahmottelun ja oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.
Registration:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Completion mode:Saat opiskeluohjeet oppilaitoksestasi.
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)
Trenholm, Thinking through communication (7. painos)

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.