Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:30

TILP100 Introduction to Statistics, 2 ECTS, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Begins - ends: 2.9.19 - 31.7.20
Registration period: 2.9.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 2.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 94
Organisations:Open University (AYO), Tilastotiede (open univ.) (AVOTIL)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Johdatus tilastotieteeseen kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. 

Vastuuopettaja

Harri Högmander harri.hogmander@jyu.fi

Contents:

Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Historiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.

Learning outcomes:Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.
Prerequisites:

Bayesiläisen ajattelutavan mukaan aineisto muokkaa ennakkokäsityksiä, kunhan nämä eivät ole kategorisen ehdottomia minkään vähänkään mahdollisen suhteen. Avoimin mielin matkaan siis...

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

Verkkokurssi (2 op): itsenäistä opiskelua verkossa olevan materiaalin pohjalta. Tentitään verkkokurssin tehtävillä. Verkkokurssilla on luentotallenteita. Tallenteiden katseluun tarvittava polkuavain kerrotaan Moodelissa kurssin ohjeissa. 

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Mitä eroa on riippuvuudella ja syy-seuraussuhteella? Tilastografiikan ja numeerisen esittämisen perusteisiin tutustutaan. Kurssilla selviää myös, että tilastotiede on modernin koneoppimisen ja tekoälyn perusta. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.


Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset  

Literature:

Tarvittavat materiaalit löytyvät Moodle-verkko-oppimisympäristöstä.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 5 corresponding courses available. You can compare courses.