Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/7/2020 12:28

STOP1001 Introduction to Social Work, 5 ECTS, Äänekoski, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 19.9.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Begins - ends: 3.10.19 - 29.2.20
Registration period: 1.8.19 at 8:00 - 19.9.19 at 23:59
Study right valid: 3.10.19 - 29.2.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 0
Max participants: 25
Still room for: 25
Organisations:Open University (AYO), Sosiaalityö (open univ.) (AVOSTO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

HUOM! Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. Ilmoittaudu tähän toteutukseen, mikäli haluat ilmoittautua Äänekoskella järjestettävään opetukseen. Opintojakso sisältyy Sosiaalityön perusopintoihin (25 op). Jakson suorittamalla saat siitä 5 op:n opintosuorituksen, joka on mahdollista hyväksilukea mikäli jatkat opintojasi myöhemmin.

Ensimmäinen tapaaminen on to 3.10. klo 17.00-19.00. Toinen tapaamiskerta sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Contents:

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.

Opetus sisältää yksilö- ja ryhmätyöskentelyä oppimistehtävien parissa sekä opettajan keskeisiä käsitteitä ja kirjallisuutta avaavia luento-osuuksia. Työskentelyssä on mahdollisuus ottaa huomioon alueen ja opiskelijaryhmän tarpeet.

Learning outcomes:

Opintojakso avaa sosiaalityön kehittymistä nykyiseen muotoonsa sekä alan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita ja sosiaalityön luonnetta. Jaksolla tutustutaan myös sosiaalityön keskeisiin haasteisiin, menetelmiin, tutkimuskohteisiin ja eettisiin kysymyksiin. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvat kiinnostavalla tavalla yhteen.

Registration:
  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
  • Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin teidän paikallisessa toteutuksessa.
Completion mode:

1. Luennot (verkkotallenteina), joista kirjoitetaan luentopäiväkirja, JA opintopiirityöskentely sekä opettajan osoittama kirjallisuus.  Opintopiirityöskentelystä sovitaan aloitustapaamisessa, jolloin aloitetaan myös kirjallisen ryhmätyön työstäminen. HUOM! Aloitustapaamisessa pitää olla mukana, muuten ryhmän työskentelyyn ei voi osallistua!
2. Sosionomi(AMK)tutkinnon suorittaneet: Luennot (verkkotallenteina), joista kirjoitetaan luentopäiväkirja ja oppimistehtävä.
HUOM! Sosionomi(AMK)tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse osallistua opintopiirityöskentelyyn, vaan he korvaavat opintopiirityöskentelyn opettajan osoittamalla kirjallisuudella ja oppimistehtävällä.


Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Opiskeluohjeet ja oppimateriaali löytyvät Kopasta, jonne pääset tutustumaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen (3.10.19). Kopan osoite on  https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Kirjallisuus muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille:
1. Jaakkola, J., P. Pulma ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
2. Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos): Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus.
TAI
Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.