Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 09:53

TIEP1000 Topical Themes in Mathematical Information Technology, 2 ECTS, Tekoälyn perusteita ja sovelluksia, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/informaatioteknologia
Registration period: 31.10.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 2.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 383
Organisations:Open University (AYO), Tietotekniikka (avoin) (AVOTIE)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Kurssille ilmottautuminen on käynnissä. Kurssi suoritetaan verkkokurssina Moodlessa.
Tervetuloa mukaan!

 

Contents:

Kurssilla tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja sovelluksiin. 

Modernit tekoälysovellukset perustuvat pääosin datasta oppimiseen. Jotta tekoäly kykenisi ihmismäiseen toimintaan, sen pitäisi pystyä oppimaan asioita esimerkiksi  kuvista, puheesta, muista äänistä, teksteistä ja tapahtumaketjuista. Nykyiset tekoälylgoritmit eivät pysty lisäämään tai luomaan oppimaansa malliin sellaista tietoa, jota niiden opettamiseen käytettävässä datassa ei ole. Opettamisessa käytettävän datan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia tekniikoita, joita esitellään tällä kurssilla. Datan käsittelyn lisäksi tutustutaan neuroverkkoihin, tekstianalyysiin, kyberturvallisuuteen ja tekoälyn käyttöön eri yhteyksissä.

Tekoälysovelluksia käytetään useilla eri aloilla. Tekoälyä, erityisesti moderneja koneoppimismenetelmiä käytetään esimerkiksi puheen-, kuvan- ja tekstintunnistuksessa, tiedonlouhinnassa, lääketieteessä, peleissä sekä päätöksenteon tukijärjestelmissä. Tekoäly voi toimia ongelmanratkaisijan asemassa kyberuhkien havaitsemisessa, ratkaisemisessa ja torjunnassa. 

Kurssi on jaettu lukuihin

 • Johdanto ja käsitteitä
 • Koneoppiminen, data ja luokittelumenetelmät
 • Neuroverkot
 • Tekstianalytiikkaa ja luonnollisen kielen käsittelyä
 • Kyberturvallisuus
 • Tekoälyn sovelluksia
Learning outcomes:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tekoälystä ja sen sovelluksista. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa antaa useita esimerkkejä tekoälyn soveltamisesta
 • tuntee koneoppimisen ja luokittelumenetelmien perusteet
 • tuntee neuroverkkojen ja konvoluutioneuroverkkojen perusteet
 • osaa kertoa tekstianalytiikassa käytettävistä menetelmistä
 • tietää, miten tekoäly liittyy kyberturvallisuuteen
Prerequisites:

Ei varsinaisia esitietoja mutta lukion pitkä matematiikka helpottaa joidenkin lukujen sisällön oppimista.

Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Modes of study:

Verkko-opetus.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Completion mode:

Kurssi suoritetaan tekemällä kurssiin liittyvät lukujen lopussa olevat verkkotehtävät ja loppuessee.

Hyväksytyyn suoritukseen vaaditaan

 • tehtävistä yhteensä vähintään 50% yhteispisteistä
 • vähintään 3p jokaisen luvun tehtävistä
 • hyväksytty suoritus esseestä
Course workload:

Laskennallisesti 54h työskentelyä, sisältäen kurssin kirjallisen aineiston lukemisen, omaksumisen ja tehtävien tekemisen. 

Schedule:

Kurssi aukeaa 31.10.2019.

Literature:
Contact information:

Heli Tuominen

heli.m.tuominen@jyu.fi

040 4820 731
 

Key words:

tekoäly, neuroverkko, konvoluutioneuroverkko, koneoppiminen, ohjattu oppiminen, ohjaamaton oppiminen, vahvistettu oppiminen, data, massadata, luokittelumenetelmät, tekstianalytiikka, luonnollisen kielen käsittely, kyberturvallisuus

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.