Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 10:33

LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, 5 ECTS, Kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 27.1.20 at 20:00.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Registration period: 1.10.19 at 0:00 - 27.1.20 at 20:00
Study right valid: 1.10.19 - 31.7.20
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 41
Max participants: 50
Still room for: 9
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Tutkimuksen suunnittelu ja tutkimusprosessi
Tutkimustehtävän valinta ja tutkimuskysymykset
Tutkimusaineiston keruu
Laadullisen aineiston analyysi
Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset periaatteet
Atlas.ti
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskeisen menetelmällisen käsitteistön
- osaa kriittisesti tarkastella tutkimusprosessin vaiheita
- osaa soveltaa aineiston hankinnan ja analyysin periaatteita
- osaa arvioida hankitun tiedon ja aineiston analyysin luotettavuutta
- osaa soveltaa tutkimusetiikan periaatteita
- osaa raportoida laadullisen analyysin tulokset
Prerequisites:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

  • LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (liikuntatieteet) TAI
  • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet (terveystieteet)
  • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut

- Ilmoittautumalla ilmoittaudut suoraan kevään 2020 verkkokurssille.

Completion mode:

Verkkokurssi Moodlessa ajalla 27.1.-30.4.2020, harjoitukset ja niihin kuuluvat haastattelu- ja analyysiharjoitustehtävät. Tarkemmat ohjeistukset Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
ISBN 9789513153694Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009 tai uudempi: Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Verkkokurssi [group details and registration]

verkkokurssi, kevät 2020 [group details and registration]; registered 41, minimum 10, maximum 50
reg.time: 1.10.2019 00:00 - 23.1.2020 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
15Mo27.1.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
218Th30.4.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi Moodlessa päättyy.Tapahtuman tiedot