Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Feb/3/2023 16:07

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu, 2 ECTS, reaaliaikainen lähiopetus, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Begins - ends: 1.8.21 - 31.7.23
Registration period: 1.8.21 at 0:00 - 31.7.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.21 - 31.7.23
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 42
Organisations:Draamakasvatus (open univ.) (AVOODK), Open University (AYO)
Course organisers:Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Limingan taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto
Current events:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen perusopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa ei järjestetä draamakasvatuksen perusopintoja lv. 2022-2023:

 • Limingan taidekoulu
 • Mikkelin kesäyliopisto
 • Tampereen kesäyliopisto
 • Alkio-opisto
 • Snellman-Instituutti
 • Lahden kansanopisto
 • Turun kesäyliopisto
Contents:
 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Daamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Learning outcomes:

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, dialogisuuden, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin pedagogiset ja eettiset pääperiaatteet
Prerequisites:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Registration:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:
Literature

ISBNBook information
978-951-39-4006-5Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
952-5591-10-7Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus – opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Minerva.
978-1-137-00395-9Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
978-951-570-755-0Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.
078-0-415-42886-6Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
978-951-9140-28-5Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
978-952-63-3546-9Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki:Sanoma Pro Oy.

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.