Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Apr/12/2024 13:59

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi, 3 ECTS, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 31.12.23 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.8.21 - 31.7.24
Registration period: 1.8.21 at 0:00 - 31.12.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.21 - 31.7.24
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 57
Organisations:Draamakasvatus (open univ.) (AVOODK), Open University (AYO)
Course organisers:Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Limingan taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto
Current events:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen perusopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa ei järjestetä draamakasvatuksen perusopintoja lv. 2022-2023:

 • Limingan taidekoulu
 • Mikkelin kesäyliopisto
 • Tampereen kesäyliopisto
 • Alkio-opisto
 • Snellman-Instituutti
 • Lahden kansanopisto
 • Turun kesäyliopisto
Contents:

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Learning outcomes:

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
 • hallitsee aristoteelisen dramaturgian perusteet
 • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
 • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Prerequisites:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Registration:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:
Literature

ISBNBook information
978-951-746-383-6Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
978-952-222-501-6Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
978-952-495-562-1Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
978-952-471-957-5Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.