Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Sep/21/2023 17:57

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma, 3 ECTS, oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Begins - ends: 1.8.21 - 31.7.24
Registration period: 1.8.21 at 0:00 - 31.12.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.21 - 31.7.24
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 55
Organisations:Draamakasvatus (open univ.) (AVOODK), Open University (AYO)
Course organisers:Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Limingan taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto
Current events:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen perusopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Limingan taidekoulu ei järjestä draamakasvatuksen perusopintoja lv. 2022-2023.

Contents:

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Learning outcomes:

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
  • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot
Prerequisites:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Registration:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:
Literature

ISBNBook information
952-458-373-9Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.
978-951-98945-1-5Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.
978-952-222-454-5Kauppinen, A. (toim.) 2013. Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta. Helsinki: SKS.
978-952-68707-3-1Neelands, J. & Goode, T. 2017. Ryhtiä draamaan. Helsinki: Draamatyö.
978-951-98945-6-0Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.
978-952-68707-2-4Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.