Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.4

Log in!
Oct/3/2022 23:05

KTKP030 , 5 ECTS, Verkkotentti tai lähitentti, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register or register here.

General information

Begins - ends: 1.8.22 - 31.7.23
Registration period: 1.8.22 at 0:00 - 22.1.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.22 - 31.7.23
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 60
Organisations:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO)
Course organisers:Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Reisjärven kristillinen opisto, STEP-koulutus, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. 

Contents:
 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 
Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 
Registration:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Opintojakso suoritetaan joko verkkotenttinä tai lähitenttinä.

 

Verkkotentti:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Tentissä vastaat opintojakson kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Opintojakson kirjallisuus saa olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Ilmoittaudut verkkotenttiin omassa oppilaitoksessasi ja tentti järjestetään Moodlessa.

 

Verkkotenttipäivät syyslukukaudella 2022:

11.10.2022 klo 16.30-20.30

29.11.2022 klo 16.30-20.30

 

Verkkotenttipäivät kevätlukukaudella 2023:

10.1.2023 klo 16.30-20.30

14.3.2023 klo 16.30-20.30

18.4.2023 klo 16.30-20.30

9.5.2023 klo 16.30-20.30

6.6.2023 klo 16.30-20.30

 

Lähitentti:

Lähitentin suoritat määrättynä ajankohtana omassa oppilaitoksessasi. Tentissä vastaat opettajan asettamiin kysymyksiin opintojakson kirjallisuudesta omaksumasi tiedon pohjalta.

Ilmoittaudut lähitenttiin omassa oppilaitoksessasi.

 

Lähitenttipäivät syyslukukaudella 2022:

11.10.2022 klo 16.30-20.30

29.11.2022 klo 16.30-20.30

 

Lähitenttipäivät kevätlukukaudella 2023:

10.1.2023 klo 16.30-20.30

14.3.2023 klo 16.30-20.30

18.4.2023 klo 16.30-20.30

9.5.2023 klo 16.30-20.30

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:
   
   
   
   
   

Comparing

Korppi has 7 corresponding courses available. You can compare courses.